Projektering av fibernät (EN)

Regeringen har satt upp som mål att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund år 2020. Det ställer givetvis höga krav på bredbandets utbyggnad de kommande åren. Behöver du en säker leverantör när det kommer till projektering av fibernät kan du kontakta oss på Scanmast.

Projektering av fibernat

Här spelar fiber som media en stor roll. Fiber är det mest framtidssäkra alternativet, eftersom det i fibern finns stor överkapacitet för högre hastigheter. Dessutom är det ett hållbart val då råvaran i fiberoptiken är kvartssand, som formats till renaste glas.

Projektering av fibernät

Vi är med och ser till att hela Sverige har möjlighet att koppla upp sig. Behöver du hjälp med ditt fiberprojekt? Ring oss så ser vi till att ordna allt från projektering av fibernät, planering till schakt, förläggning, installation och underhåll.

[recaptcha]