Trondheim bygger nytt bussdepot for å kunne håndtere nye metro- og elektriske busser!

Scanmast samarbeider med Bekken Bygg, som har fått oppdraget med å få på plass infrastruktur –  slik som gasstanker, vaskeanlegg og ladeutstyr til de elektriske bussene på depotet.

Ladeutstyret må monteres på rørbryggor som står over de parkerte bussene, slik at de kan lades når de ikke er i bruk.  Scanmast har tegnet/designet og laget unike løsninger for hvert av feltene(5 felt) ettersom det er ulike terreng/høydeforskjeller på disse.

Scanmasts egne montører ferdigstiller 412 meter portaler fordelt på uke 26 og 28.

Alle artikler