Nye lys tårn til ski-VM i Falun)

Høsten 2012 fikk vi i oppdrag å levere og montere nye lys tårn i hoppbakken på Lugnet i Falun.

Våren 2013 sto de klar: fem nye Alta-tårn og tre eksisterende Alta-tårn som vi hadde utvidet med en seksjon og ny lysrampe. De fleste som var til stede på ski-VM eller satt benket foran TV-en vil nok være enige i at de rammet inn skistadionet på en imponerende måte.

Arbeidsmiljøet i en hoppbakke er mildt sagt spesielt, med høyde- og nivåforskjeller samt tribuner å ta hensyn til. De nederste tårnene kunne vi montere med mobilkran stående på sletten, men høyere oppe i bakken måtte mobilkranen støttes opp i unnarennet.

Ettersom det ikke fantes noe fjell å jobbe med under fundamenteringen, benyttet vi et frittliggende spesialfundament. Vanligvis er det mulig å dra nytte av jordmassen som ligger oppå fundamentet, men denne gangen ble det brukt betong. For ett av tårnene består bunnplaten av 40 kubikkmeter betong, noe som betyr at hele fundamentet veier 100 tonn for å tåle belastningene som tårnet utsettes for.

Denne typen fundamentløsning har vi senere kunnet bruke på travbaner og andre steder med særpreget terreng.