Portaler og skiltbærere

Skilt, trafikklys og kameraer er ofte store og tunge, og skal tåle både regn, ruskevær og kraftig vind. Dessuten skal folk og kjøretøy kunne passere trygt under dem. Da kreves det sterke konstruksjoner som er nøyaktig dimensjonert for den aktuelle lasten.

Fagverkskonstruksjonene våre passer ypperlig som portaler og skiltbærere. Den fleksible konstruksjonen er svært sterke i forhold til vekten sin, og kan bygges i lange spenn. Den støttes av vertikale seksjoner og utstyres med komponentene som er nødvendige for ditt prosjekt.

Portalene og skiltbærerne våre er enkle å montere og krever ingen sveising på stedet. Et prosjekt blir dermed både kostnads- og tidseffektivt. Vi sørger selvsagt for at ingen produksjon eller virksomhet hindres i løpet av byggetiden, og at utstyret som bæres blir servicevennlig på en sikker måte.

Fordeler

  • CE-merket
  • Består av standardiserte seksjoner
  • Korte leveringstider
  • Enkle å montere – kort monterings tid
  • Kan monteres på bakkenivå med tilbehør før seksjonene løftes på plass
  • Ingen sveising på stedet – utskiftbare deler
  • Dimensjonert, konstruert og fremstilt i henhold til Eurokodene og EKS
  • Overflatebehandlet for lang levetid
  • Varmforsinkingsklasse Fe/Zn 115 i henhold til EN ISO 1461
  • Sveiset i henhold til ISO 3834
Sertifikater: