Rørbaner

Når strøm, væske, gass, olje eller noe annet skal transporteres fra én bygning til en annen, passer standardmastene våre ypperlig som bærere, men da i liggende stilling. Den fleksible konstruksjonen er svært sterk i forhold til vekten sin, og kan bygges i lange spenn. Den støttes av vertikale seksjoner og utstyres med komponenter som er nødvendige for prosjektet ditt.

De varmforsinkede rørbanene våre er enkle å montere og krever ingen sveising på stedet. Et prosjekt blir dermed både kostnads- og tidseffektivt. Vi sørger selvsagt for at ingen produksjon eller virksomhet hindres i løpet av byggetiden, og at utstyret som bæres blir servicevennlig på en sikker måte.

Fordeler ved rørbaner

  • CE-merket
  • Består av standardiserte seksjoner
  • Korte leveringstider
  • Enkle å montere – kort monterings tid
  • Kan monteres på bakkenivå med tilbehør før seksjonene løftes på plass
  • Ingen sveising på stedet – utskiftbare deler
  • Dimensjonert, konstruert og fremstilt i henhold til Eurokodene og EKS
  • Overflatebehandlet for lang levetid
  • Varmforsinkingsklasse Fe/Zn 115 i henhold til EN ISO 1461
  • Sveiset i henhold til ISO 3834
Sertifikater: