Tillatelser (site aquisition)

Forberedelsesfasen omfatter også rekognosering og valg av et optimalt sted for anlegget. Enten det dreier seg om en basestasjon som skal monteres på et tak (rooftop) eller på et sted der vi bygger en mast eller et tårn (greenfield), vil dette kreve tillatelser.

Vi hjelper deg å skaffe de nødvendige tillatelsene og å inngå kontrakter med huseiere og grunneiere – noe som ellers kan være tidkrevende arbeid.

 • Anleggsleie

  Vi tar hånd om alle forhandlinger og utformingen av avtaledokumenter knyttet til anleggs- og byggleie.

 • Byggetillatelse

  Vi tar oss av alt som har med byggetillatelse å gjøre og all kontakt med myndigheter, rådgivere, kontrollansvarlige, osv.

 • Leieavtale

  Vi tar oss av kontakten med mast- eller anleggseiere.

 • Luftforskrifter

  Vi tar oss av all kontakt med og tillatelser knyttet til Luftfartsverket og Forsvaret.

 • Strømtilbud

  Vi tar hånd om all kontakt med kraftselskapet og samordner leveransen.

 • Veiavtale

  Vi tar oss av kontakten med mast- eller anleggseiere.

Sertifikater:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO