Scanmast uppdaterar “Setra Trävaror Sågverk”, i Skinnskatteberg

Setra Trävaror sågverk i Skinnskatteberg.
Tidigare använda träförädlings/torkutrymmen som i modern tid blivit överbyggda av ex. nya torkanläggningar i takt med sågverkets expansioner och moderniseringar. Dessa gamla träförädling/torkutrymmen har i samband med ombyggnationer börjat nyttjas som ”katakomber” för fjärrvärme, sprinkler, elförsörjning m.m. mellan pannrum och de olika huskropparna på sågverksområdet. Dessa katakomber skall nu pga. pågående söndervittring rivas och läggas igen.
Allan Eriksson Mark i Sala som har entreprenaden med att riva katakomberna och Scanmast jobbar som en av Underentreprenörerna till AE med att bygga rörbryggorna.

Scanmast kommer att leverera fundament samt rörbryggor till sågen för att förflytta ledningarna från marken till luften. Rörbryggorna kommer att ligga på ca 8meters höjd upp i luften, så att sågens stora truckar kan röra sig obehindrat på marken. Totalt är det 200m rörbryggor som skall placeras ut och i och med bra logistik från sågens sida så kommer driften av sågverket att fortlöpa under arbetets gång.

Alla nyheter