Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2018

För tjugonde året i rad kartlägger och utser Veckans Affärer näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.
Scanmast styrelseordförande Åsa Söderström Winberg finns med på listan, Näringslivets mäktigaste kvinnor 2018: Styrelseproffs.

Åsa har en gedigen erfarenhet från ett flertal branscher och det är en stor tillgång för oss på Scanmast att Åsa sitter i styrelsen, kommentarer Ann-Charlotte VD på Scanmast.

Idag, 8 mars, är det Internationella kvinnodagen passa på och läs mer om Näringslivets mäktigaste kvinnor 2018 :
https://www.va.se/nyheter/2018/03/05/har-ar-naringslivets-125-maktigaste-kvinnor-2018/

Alla nyheter