Scanmast vinner upphandlingar i Finland

Scanmast har nyligen projekterat och levererat en helhetslösning till Nådendal Hamn utanför Åbo. Detta projektet innehöll bland annat att bygga en 94 meter bred portal för lastbilstrafiken. Scanmast levererade även flyttbara belysningsmaster för belysning och utförde också besiktigning av det befintliga belysningmasterna. Scanmast hade totalansvar i allt från byggnation och dokumentation till driftsättning och slutbesiktning.

Igår vann Scanmast nästa upphandling om att få leverera belysningsmaster till Kokkola Hamn.
Kokkola hamn är Finlands tredje största hamn och ligger i höjd med Umeå. Hamnen skall nu med hjälp av Scanmast utöka sin belysning i hamnen.
-totalt handlar det för oss om att leverera 8st belysningsmaster som är vardera 30 meter höga. I dessa kommer det sedan monteras upp ny ledbelysning. säger Marco Tuokko, säljchef i Finland.
Marco berättar även att kunden har önskat prefabricerade fundament och att projektet skall vara klart i höst.

 

Alla nyheter