Nytt ramavtal mellan Trafikverket och Scanmast

Trafikverket ansvarar för Sveriges järnvägsnät som är drygt  14100 spårkilometer långt och nu har Scanmast fått ett nytt ramavtal gällande utförande av master, torn, el- och markarbeten inom Trafikverkets verksamhetsområden i Sverige.
Detta innebär att Scanmast bl.a. hjälper trafikverket att säkra upp sin kommunikation till tågen längst hela järnvägen från Riksgränsen i norr till Trelleborg i söder.

Vi tackar Trafikverket för förtroendet!

Alla nyheter