Scanmast bidrar med kunskap inom Robusta Radionät

Hela Sverige ska få tillgång till ett snabbt bredband, oavsett var man bor. Detta enligt regeringens bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025.
Nu har Svenska Stadsnätsföreningen, i samråd med Post- och telestyrelsen (PTS), samt branschens aktörer, tagit fram en vägledning för byggnation av radiobaserade lösningar.   Scanmast har bidragit med erfarenhet inom byggnation av telekominfrastruktur i svåra terrängområden och specifikt kunskap om vilka förutsättningar som gäller vid användning av master och torn.

 

Länkinfrastruktur kan komplettera fiber i ett kombinationsnät – både som ortsammanbindande nät, till områden dit det är dyrt och krångligt att gräva samt som redundans.

Dokumentet som heter ”Robusta radionät – Vägledning för Fasta Radionät”, är ett innehållsrikt dokument där Scanmast har en viktig del:

– Vi fick bra möjligheter att bidra med kunskap om vilka förordningar, normer, regler och standarder som gäller vid upphandling av master och torn, säger Håkan Bälter, konstruktör på Scanmast.

Arbetet med att skapa bredbandsmöjlighet till alla, som bor och verkar i Sverige, innebär ofta geografiska utmaningar. Det måste skapas trådlös bredbandsinfrastruktur så att de som bor på öar och landsbygd får bredband. Hur detta kan gå till beskrivs i denna vägledning, som en arbetsgrupp jobbat fram under våren.

– Vi på Scanmast tror mycket på samhällsutvecklingsprojekt som detta. Därför har det varit inspirerande att få vara med och påverka samt delge vår kunskap till andra, säger Håkan Bälter

Den här vägledningen ska stödja Sveriges bredbandsmål och vara till nytta för de som arbetar med upphandling, handläggare vid myndigheter, kommuner, regioner och andra branschintressenter. Detta är också en nyttig teknikinformation.

 

Vill du veta mer om vägledningen för Robusta Radionät

Håkan Bälter, konstruktör Master och Torn tele och mail, kan kontaktas på epost: hakan.balter@scanmast.com

Vägledningen i sin helhet finns på: https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/

 

Alla nyheter