Fiber

Vi är med och ser till att hela Sverige har möjlighet att koppla upp sig.

Regeringen har satt upp som mål att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund år 2020. Det ställer givetvis höga krav på bredbandets utbyggnad de kommande åren.

Här spelar fiber som media en stor roll. Fiber är det mest framtidssäkra alternativet, eftersom det i fibern finns stor överkapacitet för högre hastigheter. Optisk fiber är en förutsättning för det uppkopplade samhället och kommer att vara en fundamental del av den digitala infrastrukturen under lång tid framöver.

Behöver du hjälp med ditt fiberprojekt? Scanmast kan erbjuda en “one stop shop” för fiberprojekt, oavsett om det gäller anslutning av villor och fastigheter till bredband via fiber (FTTH) eller om det handlar om att säkerställa att det finns fiberanslutning till företag, kommersiella fastigheter, mobilsiter eller annan teknisk infrastruktur. Vi hjälper våra kunder i hela kedjan från förstudie och projektering, till genomförande, installation samt drift- och underhåll.

För att säkerställa en hög leveranskvalitet jobbar vi aktivt med dokumentation genom hela ditt projektet; håller ordning på ritningar, beskrivningar, foton, mätningar, ja allt som ska dokumenteras – gärna direkt in i kundens eget system.

Kontakta oss på något av våra lokalkontor så ser vi till att ordna allt från projektering och planering till schakt, förläggning, installation och underhåll.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO