Telekom

Vårt arv och historia kommer från när starten av uppkopplingen av Sverige började. Vi var med och byggde radio- och TV-masterna i början av 60-talet. Våra master och torn är förmodligen ett av Scandinaviens mest använda. Idag bygger vi alla typer av mobilstationer som en operatör kan behöva i sitt nät, allt från mobilstationer i stadskärnan och ut till siter i skog och mark. När det ska byggas en tung mastkonstruktion eller tekniken ska bytas ut på site strävar vi alltid efter att vara kundens förstahandsval. Bara under de senaste åren har vi tillverkat, levererat och rest tusentals master och torn för de svenska och norska GSM, 3- och 4G näten.

Våra kunder finns inom alla områden där man behöver en antennbärare för effektiv kommunikation. Förutom mobiloperatörer jobbar vi till exempel med Trafikverket, kommuner, elbolag och räddningstjänsten.

Vi kan hjälpa dig hela vägen från vision till färdigt projekt. Vi väljer ut byggplatser optimerade för din site, skaffar alla lov och tillstånd samt avtal med markägare eller fastighetägare. Sedan bygger, installerar, driftsätter, underhåller, besiktar och dokumenterar vi. Projektet löper på snabbt och smidigt med en kontakt och du sparar både tid och pengar.  

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO