150 nya mobilsiter åt Trafikverket

Trafikverket behövde förtäta det befintliga GSMR-nätet med nya mobilsiter då säker kommunikation är a och o för järnvägen. Dessutom är Sverige på väg att införa ett nytt signalsystem som är kompatibelt i hela Europa. I samband med det behöver Trafikverket komplettera sina system med 150 nya mobilsiter för att säkerställa överföringen av kommunikation mellan lok och driftledningscentral. Detta har man valt att göra med fiber för att kunna möta upp framtidens behov.

Vi har hjälpt till med allt från lov och tillstånd från markägare till driftsättning av de 150 siterna. Fiber har grävts ner och dragits mellan huvudfibern som löper längs järnvägen och ut till de nya basstationerna. Till stationerna har vi levererat och monterat mast och teknikhus. Arbetet beräknas vara klart under andra kvartalet 2015.

Varje mobilsite består av en mast, ett teknikhus och en eller flera antenner med sändar- och mottagarutrustning. Radiomasterna kommer att förses med riktade antenner istället för de tidigare rundstrålande. Radiomasterna är placerade längs järnvägen med ett medelavstånd på cirka nio kilometer. Normalt är masterna mellan 36 och 42 meter höga, men inom Nya basstationer är ambitionen att bygga lågt, cirka 12 till 20 meter över marknivå. På flera av de sträckor som ska byggas finns gamla driftradioanläggningar som fortfarande är i gott skick. Dessa kommer att återanvändas så långt det går. Det betyder att teknikhusen och antennsystemet byts ut till modernare teknik.