Checkpoint med bevakning och belysning till kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark

Ett led i att förstärka säkerheten på våra kärnkraftverk är att bygga checkpoints längre ut från området. Syftet är att upptäcka inkräktare, och få förvarningen, tidigare.

Scanmast fick vid årsskiftet 2012/2013 i uppdrag av OKG i Oskarshamn att bygga dessa checkpoints på Simpevarpshalvön. Vi levererade och monterade master för kamera och belysning, samt två vägportaler för trafikljus och informationskyltar. Portalerna har en sammanlagd längd på 48 meter.

Kunden var mycket nöjd med projektet vilket ledde till att vi fick i uppdrag av Vattenfall att bygga en likadan anläggning vid Forsmark sommaren 2013.