Förstärkning av Telias mobila nät inför skid-VM

Inför Skid-VM 2015 i Falun fick Scanmast TeliaSoneras förtroende att uppgradera och förstärka det mobila nätet för att besökarna skulle få även en bra digital upplevelse av VM-besöket. Vi genomförde både en temporär och en permanent utbyggnad av mobilnäten 4G och 3G i Falun för att klara den stora anstormningen av besökare som förväntades.

Projektet var intensivt, med mycket snäva tidsramar då de flesta siter i stort sett projekterats och byggts samtidigt. Totalt monterades och utrustades 22 stycken basstationer.

Tillsammans med våra underentreprenörer och engagerade projektledare genomfördes detta på ett mycket professionellt sätt vilket ytterligare stärkte vårt goda samarbete med TeliaSonera.

I samband med att Charlotte Kalla körde sina skidlopp rapporterar TeliaSonera att den mobila datatrafiken ökade med 100% i Sverige och 650% enbart i Falun.