Vindmätningsmaster till Sidensjö vindkraftpark

I bygget av en av Sveriges största vindkraftparker har vi bistått med tre stycken vindmätningsmaster. Vindkraftparken byggs utanför byn Sidensjö som ligger 15 kilometer väster om Örnsköldsvik och beräknas vara i full drift under våren 2015.

Vi levererade och monterade 3 stycken W1200 master på 108 meter plus en toppspira på 7 meter då de högst monterade mätarna skulle sitta på 115 meter – där mittpunkten på vindkraftturbinen beräknas vara placerade.

­– Monteringen gjordes av våra rutinerade montörer med bistånd av helikopter. 2 av masterna var så kallade turbinmaster som placerades mitt på vindkraftverkens fundament och den tredje en så kallad referensmast som placerades 250 meter från de andra, säger Lars Montelius, projektledare på Scanmast.

Turbinmasterna stod uppe i 4-6 månader för att kalibrera in sina mätvärden till referensmasterna. Strax innan montaget av vindkraftverken hade de två turbinmasterna gjort sitt jobb och revs.

Markarbeten, fundamentering och dokumentation ingick också i vårt uppdrag som avslutades under 2014.

– Med vår kund i Skottland (RES, Renewable Energy Systems) och slutkunden i Tyskland (det kommunala elbolaget Stadtwerke München) var kraven på dokumentationen ovanligt stora; det var något som utmärkte detta projekt, säger Lars Montelius.