Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi vill vara förstahandsvalet för dig som värderar en hög kvalitet och en hållbar utveckling för såväl miljö som människor. Även i framtiden. Vi tror på ett långsiktigt förbättringsarbete tillsammans med våra kunder, medarbetare och leverantörer för att göra det möjligt.

Vårt agerande styrs i huvudsak av dokumenten Företagspolicy och Code Of Conduct. De är en del av vårt verksamhetssystem där vi har samlat rutiner och instruktioner som hjälper oss att säkra våra leveranser och tjänster med avseende på kvalitet, miljö och säkerhet. Verksamhetssystemet omfattar hela Scanmasts verksamhet. Inga uteslutningar har gjorts från standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller OHSAS18001.

Våra teknikbärare och fundamentslösningar är dimensionerade och tillverkade enligt Eurokoderna tillsammans med nationella tillägg för aktuellt land.

CE-märkning / Prestandadeklarering

Från den 1 juli 2014 ska alla bärverksdelar av stål liksom övriga byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU:s inre marknad. För ytterligare information se Boverkets hemsida.

Scanmast AB har sedan september 2012 ett certifikat (omfattande dimensionering, konstruktion och tillverkning av bärverksdelar och byggsatser) för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1. Vi kan med stöd av certifikatet CE-märka våra leveranser samt bestyrka våra bärande produkters egenskaper. Se Certifikat 1090-1 samt Prestandadeklaration / Declaration of performance

En förutsättning för att produkternas prestanda ska uppnås är att byggnationen sker enligt våra ritningar och andra instruktioner.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO