Delta

Där det finns strålkastare är sannolikheten stor att de är monterade i ett DELTA-torn. Det är nämligen vårt mest använda torn för just belysning av vägar, parkeringar, flygplatser, idrottsanläggningar, travbanor och hamnområden. DELTA är ett smart torn som kan byggas upp till 42 meter. Tornet består av svetsade sektioner på 2-6 meters längd som optimeras och byggs efter dina behov. Sektionerna kan skjutas in i varandra vilket gör att den totala transportvolymen aldrig blir större än bottensektionens storlek. Tillsammans med prefabricerade fundament blir fraktkostnaden och monteringstiden minimal. DELTA-tornets stabila konstruktion gör det också mycket lämpligt som teknikbärare för kamerabevakning och telekom. Alla våra torn dimensioneras enligt Eurokoderna med nationella tillägg. Vi finns alltid till hands och hjälper dig att beräkna och dimensionera för den utrustning som ska monteras. Ring oss för att få veta mer om DELTA och hur det kan anpassas för ditt projekt.

Fakta

  • Maxhöjd: 42 meter
  • Konstruktion: Svetsade 2-6 meters sektioner
  • Användningsområden: Belysning, bevakning, telekom m.m.
Certifikat: