Fundamentlösningar

Vi har ett omfattande program av fundament för våra master och torn. Det finns allt från prefabricerade och mobila fundament till platsgjutna jord- och bergfundament. Utifrån förutsättningarna i marken, dina förväntningar och din budget tar vi fram en bra fundamentslösning för ditt projekt.

Vi har även specialiserat oss på att renovera fundament som utsatts för tidens tand. Efter en analys avgörs om fundamentet måste bytas ut eller om det räcker att vi renoverar tätskiktet. Vi kan till och med göra det utan dyra driftavbrott.

Certifikat: