Portaler och skyltbärare

Skyltar, trafikljus och kameror är ofta stora och tunga och ska klara av både regn, rusk och kraftiga vindar. Dessutom ska människor och fordon tryggt kunna passera därunder. Då krävs starka konstruktioner som noggrant dimensionerats för den last som ska hållas.

Våra fackverkskonstruktioner lämpar sig alldeles ypperligt som portaler och skyltbärare. Den flexibla konstruktionen är mycket stark i förhållande till sin tyngd och kan byggas i långa spann. Den stöds av vertikala sektioner och utrustas med de komponenter som behövs för ditt projekt.

Våra portaler och skyltbärare är lättmonterade och kräver ingen svetsning på plats vilket borgar för ett både kostnads- och tidseffektivt projekt. Vi ser självklart till att din produktion eller verksamhet inte hindras under byggtiden och att den utrustning som bärs upp blir servicevänlig på ett säkert sätt.

Ladda ner material om rörbryggor och portaler (PDF).

Fördelar

  • CE-märkt
  • Uppbyggd av standardiserade sektioner
  • Korta leveranstider
  • Lättmonterad – kort montagetid
  • Kan monteras på marknivå med tillbehör innan sektionen lyfts på plats
  • Ingen svetsning på plats – utbytbara delar
  • Dimensionerad, konstruerad och tillverkad enligt Eurokoderna och EKS
  • Ytbehandlad för lång livslängd
  • Varmförzinkningsklass Fe/Zn 115 enligt EN ISO 1461
  • Svetsad enligt ISO 3834
Certifikat: