Rörbryggor

När el, vätska, gas, olja eller något annat behöver transporteras från en byggnad till en annan, passar våra standardmaster alldeles ypperligt som bärare, men då i liggande läge. Den flexibla konstruktionen är mycket stark i förhållande till sin tyngd och kan byggas i långa spann. Den stöds av vertikala sektioner och utrustas med de komponenter som behövs för ditt projekt.

Våra varmförzinkade rörbryggor är lättmonterade och kräver ingen svetsning på plats vilket borgar för ett både kostnads- och tidseffektivt projekt. Vi ser självklart till att din produktion eller verksamhet inte hindras under byggtiden och att den utrustning som bärs upp blir servicevänlig på ett säkert sätt.

Ladda ner material om rörbryggor och portaler (PDF)

Fördelar med rörbryggor

  • CE-märkt
  • Uppbyggd av standardiserade sektioner
  • Korta leveranstider
  • Lättmonterad – kort montagetid
  • Kan monteras på marknivå med tillbehör innan sektionen lyfts på plats
  • Ingen svetsning på plats – utbytbara delar
  • Dimensionerad, konstruerad och tillverkad enligt Eurokoderna och EKS
  • Ytbehandlad för lång livslängd
  • Varmförzinkningsklass Fe/Zn 115 enligt EN ISO 1461
  • Svetsad enligt ISO 3834
Certifikat: