S1200

Behöver du sätta upp mycket utrustning i masten eller ska den klara av ett tufft klimat där det blåser hårt, som till exempel i fjällvärlden, ska du välja vårt starkare alternativ S1200. I vårt standardutförande klarar denna mast 10+10m² i referensvind 25 m/s och terrängtyp 2 men även denna kan modifieras för att klara större laster än så.

S1200 har skruvad triangulär fackverkskonstruktion med 1,2-meters sida med minimal transportvolym. Sektionernas längd är 6 meter och varje sektion är försedd med invändig stege.

Alla våra master dimensioneras enligt Eurokoderna med nationella tillägg. Vi finns alltid till hands och hjälper dig att beräkna och dimensionera master och fundament för den utrustning som ska monteras.

Certifikat: