Design

Med rätt förberedelser, noggrann planering och precisa beräkningar blir genomförandet enklare och effektivare, då färre justeringar behöver göras på plats. Vi hjälper dig gärna med projekteringen av ditt projekt.

Vi har också lång erfarenhet av design och konstruktion av olika typer av fundament, siter och teknikbärare; master, torn, rörbryggor, portaler och skyltbärare. Vi utgår alltid från dina önskemål och behov och kan skapa helt unika lösningar.

När det gäller hållfasthetsberäkningar för fackverkskonstruktioner är vi marknadsledande, tack vare vårt eget mastberäkningsprogram.

 • Dokumentation

  Inom Scanmast har vi specialister som bara jobbar med just dokumentation. Vi hjälper dig med dokumentationen genom hela ditt projekt; håller ordning på ritningar, beskrivningar, foton, mätningar, ja allt som ska dokumenteras! Och det gör vi gärna direkt in i kundens eget system.

 • Hållfasthetsberäkningar

  Tack vare vårt eget mastberäkningsprogram är vi marknadsledande på hållfasthetsberäkningar.

  Kvalitet och säkerhet är viktigt för oss, därför levererar vi aldrig en mast eller ett torn utan att beräkna enligt dina behov och gällande normer vid nybyggnation och ombyggnation av master och torn. Utöver konstruktion och utrustning väger vi bland annat in geografiskt läge, säkerhetsklass, terrängtyp och eventuell isbelastning. Alla våra konstruktioner dimensioneras enligt Eurokoderna med eventuella nationella tillägg.

  Men vi kan även utföra hållfasthetsberäkningar på befintliga teknikbärare, även om de inte är våra egna. Du får då reda på om din teknikbärare har kapacitet för nya laster.

 • Konstruktionsritningar

  Baserat på underliggande dimensionering, praxis och gällande normer tar vi fram sammanställningsritningar och tillverkningsritningar. Vi kan även vid behov tillhandahålla 3-D modeller på dom flesta utav våra konstruktioner och sammanställningar.

 • Projektering

  Baserat på dina önskemål strävar vi alltid efter att leverera en så kostnadseffektiv helhetslösning som möjligt. Vi har stor erfarenhet av att välja ut optimala byggplatser och rätt produkt för dina behov.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO