Drift och underhåll

Masten är rest, utrustningen är på plats och slutbesiktningen är gjord. Man skulle kunna tro att vårt uppdrag slutar där, men det gör det sällan. Underhåll av teknik och utrustning förlänger livslängden och ökar driftsäkerheten avsevärt. Vi är certifierade att besikta din anläggning och är ständigt på tå och håller oss uppdaterade när det gäller den senaste tekniken.

Gamla uttjänta mobila nätverk måste plockas ner och göras av med. Vi har lång erfarenhet av sådan demontering och sätter en stor stolthet i vår disciplinerade logistik, dokumentation och miljöstyrning. Allt material går till kontrollerad destruktion och återvinning.

Att renovera fundament som sett sina bästa dagar är också något av en specialitet för oss. Vi analyserar fundamentet och avgör om det måste bytas ut eller om det räcker med att renovera tätskiktet. När vi renoverar ett fundament försöker vi alltid göra det med masten stående kvar för att undvika dyra driftavbrott.

 • Besiktning och tillståndskontroll av anläggningar

  Vi är certifierade besiktningmän och utför tillståndskontroller på master, torn och antennbärare oavsett fabrikat. Vi utför årligen tusentals kontroller och inventeringar. Genom en rejäl översyn av hela siten får operatör och mastägare en besiktningsrapport om vilka arbeten som behöver göras och vilka prioriteringar som är nödvändiga att göra. Många anmärkningar kan vi åtgärda vid besiktningstillfället för att spara tid och kostsamma återbesök. Om det behövs större åtgärder lämnar vi gärna ett åtgärdsförslag.

  Våra konstruktörer kan snabbt ta fram väl genomtänkta lösningar för både små och stora förändringar.

 • Diagonalbyten och stagbyten

  Vi har stor erfarenhet av att renovera de 320 meter höga radio- och TV-masterna. Vi tillverkar och byter ut alla diagonaler, stegar och annan utrustning. Vi byter även staglinorna och tillverkar alla nya stagdetaljer. Den unika utrustning som krävs för dessa arbeten har vi provat ut och utvecklat under 70-års tid.

 • Utbyte av utrustning (equipment swap)

  Vi är vana att hantera stora projekt där utrustning ska bytas ut under stor tidspress på tider som inte stör kundens verksamhet. Det kan röra sig om till exempel utbyte av radio, utbyte av frikyla och utökning av batteri backup.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO