Entreprenad

Vi bygger och monterar stationer både i städer, på hustak, arenor samt industrier och på landsbygden som master och torn. Våra montörer jobbar tätt ihop med våra konstruktörer vilket gör oss väldigt snabba och flexibla.

När det gäller bygg och montage av master är vi svårslagna. På 1960-talet byggde vi de radio och TV-master som finns över hela Sverige. Sedan dess har vi levererat och byggt tusentals torn och master som står på alla möjliga och omöjliga platser. Just eftersom vi både levererar materialet (master och torn) och monterar det kan vi ha total kontroll på kvaliteten.

Vi monterar med hjälp av kran, helikopter eller hjälpspira beroende på materialet och platsen. Montörerna hittar du selade i masten, som de sektion för sektion tar emot och skruvar fast. Säkerhet är en förutsättning i vårt yrke; våra montörer har lång erfarenhet av de uppdrag de utför.

Behövs avverkning, grävarbeten eller en väg fram till den tänkta anläggningen ordnar vi det också.

 • Byggnation av fastighetsnät för fiber kabel

  För att ansluta utrustningen ut mot nätet installerar vi fiberkabel i fastigheten fram till lämplig överlämningspunkt.

 • Förläggning av kabel/kanalisation

  Vi bygger hela fiberanläggningar med tillhörande kanalisation både in till mobila anläggningar och mellan olika telelokaler/noder. Vi bygger även hela fiberinfrastrukturer för att ansluta fastigheter (villor och radhus) med fiber.

 • Fundamentering

  Scanmast utför alla typer av mast och tornfundamenteringar och speciallösningar. Vi renoverar även gamla fundament och förlänger därmed livstiden på hela anläggningen.

 • Installation av fiber

  När kanalisationen finns på plats blåser vi in fibern och skarvar samt kontakterar fibern. Därefter mäter vi in hela fiberanläggningen.

 • Markarbeten och vägbyggnation

  Behöver ni bygga en anslutningsväg till er anläggning ordnar vi med allt från tillstånd till själva utförandet.

 • Mast/tornbyggnation

  Med 70 års erfarenhet av mast och tornbyggnation hjälper vi er med en säker installation av siten.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO