Lov och avtal (site aquisition)

I förberedelsefasen ingår även att rekognoscera och välja ut en optimal plats för anläggningen. Oavsett om det är en basstation som ska monteras på ett tak (rooftop) eller på en plats där vi bygger en mast eller torn (greenfield) så kommer det att krävas tillstånd och lov.

Vi hjälper dig att söka de tillstånd och lov som behövs samt skriva avtal med fastighetsägare och markägare – något som annars kan vara ett tidsödande arbete.

 • Anläggningsarrende

  Vi sköter all förhandling och upprättande av avtalshandlingar gällande anläggnings- och fastighetsarrende.

 • Bygglov

  Vi sköter hela bygglovsprocessen och alla kontakter med myndigheter, samråd, kontrollansvarig etc.

 • Eloffert

  Vi ombesörjer all kontakt med elbolaget och samordnar leveransen.

 • Hyresavtal

  Vi sköter kontakterna med mast- eller anläggningsägare.

 • Luftlov

  Vi tar hand om alla kontakter och tillstånd med luftfartsverket och militären.

 • Vägavtal

  Vi sköter kontakterna med mast- eller anläggningsägare.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO