Tjänster

Med 70 års erfarenhet i branschen och medarbetare med kompetens för alla steg i processen hjälper vi dig från vision till färdigt projekt. Vi väljer ut byggplatser optimerade för ditt behov, skaffar bygglov, tillstånd och avtal med mark eller fastighetsägare. Sedan bygger, installerar, driftsätter, underhåller, besiktar och dokumenterar vi. Även om det är ny teknik vi arbetar med, så väljer vi beprövade metoder och material som håller över tid.

Vi gör oss allra bäst när vi kommer in tidigt i projektet. Tillsammans tar vi fram en plan som passar just dina behov. Dessutom blir det både kostnadseffektivt och smidigt för dig med en kontakt genom hela projektet.

Certifikat:
Sellihca
Trippel A
CE
Ansvarsrett
A3cert
TransQ
ISO